కథలు... కబుర్లు

 కథలు

 1. ఎవరు చెడగొడుతున్నారు?
 2. ధర్మయ్యగాడి కోటు
 3. పులివేట
 4. విజేత డైరీలో చిరిగిపోయిన పేజీ
 5. నాతో పందెం కాయకు!
 6. అబద్దాలకోరు!
 7. భయపడ్డారా!
 8. ప్రతీఒక్కడికీ ఏదో స్కీము ఉంటుంది
 9. గ్రహాంతరవాసులతో అతను
 10. హాంటెడ్ స్ట్రీట్! దెయ్యాలకథ Part I
 11. హాంటెడ్ స్ట్రీట్! దెయ్యాలకథ Part II
 12. చీమ
 13. వీ కాంట్ హెల్ప్
 14. మెసేజ్ ఫ్రం వెంకటేష్
 15. బెల్లం సున్నుండలు
 16. నాకు ఎందుకు అలా అనిపించడంలేదు?
 17. అదే నవ్వు
 18. ఇప్పటికైనా ఉద్యోగం వెతుక్కోరా బాబూ!
 19. సాంప్రదాయాలని గౌరవించాలి కదా?
 20. పర్ణశాల
 21. రేపు రేపే!
 22. అరకులోయలో... 
 23. పుట్టుమచ్చ నవ్వింది
 24. ఆటో రాజా

కబుర్లు

 1. సమయం ఎంచుకొని కొట్టాలి!
 2. వర్షించే కళ్ళు
 3. ఇటువంటి బడి..
 4. ఇళ్ళు ఇలా కూడా కట్టుకోవచ్చు!
 5. ఎన్నికల ముచ్చట్లు
 6. పనసకాయలే దిక్కు మహాప్రభో!
 7. సైమాటిక్స్
 8. దీని సోయగం చూడండి!
 9. నాలుగురోజులాగితే బంగారమో, బండారమో బయట పడుతుంది కదా?
 10. ఒక విపత్తు ఎన్ని పార్శ్వాలు చూపిస్తుందో!
 11. చావులేదు - అయితే ఏంటట?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

క్షేత్ర స్కూల్ Kshetraschool.blogspot.com

క్షేత్ర స్కూల్ Kshetraschool.blogspot.com
ఉత్తమ విద్యాప్రమాణాలు...ఉన్నత విలువలు Click here to learn more!